Om stilen Ju-Jutsu Kai

Systemet bygger på ett antal centrala grundtekniker och därutöver ett brett utbud av olika tillämpningar. Sammantaget utgör dessa ett representativt urval av det befintliga och oändliga utbud av ju-jutsutekniker.

sjjf-logo-color-400x668.png

Ju-jutsu kan tränas som ett utmärkt självförsvar, utan hjälp av vapen, men även som en avancerad tävlingsidrott. Dessutom ger ju-jutsuträningen människor i alla åldrar en unik möjlighet att träna tillsammans och därigenom skaffa sig en allsidig form av motion för ett bättre välbefinnande och ett rikare liv.

Oavsett med vilken målsättning eller inriktning ju-jutsuträningen bedrivs så är

den viktigaste principen: 

Ju-Jutsu Kai´s fyra grundprinciper:

18768615_10208848883715813_8315388029639

Nr. 1: Egen bra balans

Du skall alltid ha god balans i alla delar av försvarstekniken. Sträva efter att ha båda fötterna under Din kropp och håll ryggen rak. Det är viktigt att alltid ha full kontroll och uppsikt åt alla håll under försvarstekniken så att andra motståndare inte kan angripa Dig.​

27503615_176555876293320_510977460974477

Nr. 2: Motståndarens obalans

Sträva efter att försätta motståndaren i obalans omedelbart vid angreppet och bibehåll obalansen tills motståndaren är under full kontroll. Tillse att motståndaren aldrig återfår initiativet till ett nytt angrepp.

27709395_176555866293321_852034879059662

Nr. 3: Din egen bästa styrka

Sträva alltid efter att hålla Dina händer och armar i kraftcirkeln. d.v.s. händerna framför Dig med handflatorna mot varandra och vanligvis inte bredare mellan händerna än Din axelbredd. På så vis utnyttjar Du Din muskelstyrka på ett effektivt sätt.

18738898_10208848886915893_7774580251518

Nr 4. Motståndarens sämsta styrka

Sträva efter att omedelbart få motståndarens armar ur dennes kraftcirkel. för att försvaga motståndaren. Utnyttja alltid motståndarens rörelse i Ditt försvar och undvik att få onödiga stopp i tekniken. Vid varje tillfälle en teknik stannar upp har motståndaren möjlighet att angripa Dig igen.

Det ska vara roligt att träna Ju-Jutsu!

unnamed.jpg
Video om Ju-Jutsu Kai 

Uppvisning av tekniker som används i stilen Ju-Jutsu Kai.

från Youtube kanalen Ju-Jutsu Kai:       

Fler video som visar tekniker i stilen Ju-Jutsu Kai:​

sjjf-logo-color-400x668.png
För mer information

om stilen vi tränar, och:

  • Barnträning & Gradering

  • Vuxenträning & gradering

  • Kurser

  • Läger

  • Tävlingar

 

 Besök Svenska Ju-Jutsuförbundets hemsida: