Grungeboard Transparent
coollogo_com-182681975.gif

Listor på tekniker för olika grader.

Tekniklistorna kan användas som minnesstöd inför gradering.

Böcker med bilder och beskrivningar på tekniker finns i

teknikböckerna som säljs i vår dojo (träningslokal).

En del böcker finns listade här: 

monbälten.jpg

Mon bälten, 5 Mon - 1 Mon

gultbälte.png

Gult bälte, 5 Kyu

orangebälte.png

Orange bälte, 4 Kyu

gröntbälte.png

Grönt bälte, 3 Kyu

blåttbälte.jpg

Blått bälte, 2 Kyu

bruntbälte.png

Brunt bälte, 1 Kyu

blackbelt.png

Svart bälte, 1 Dan

2nd-Dan.png

Svart bälte, 2 Dan

3dan.png

Svart bälte, 3 Dan

Övrig information

aIMG_3842.JPG

För Barn och Ungdomar
(upp till 13 år)

Information på Svenska Ju-jutsu Förbundets hemsida om Mongraderingssystemet, bältesfärger och mer. 

 

Kista JJK tränar idag barn enligt Monsystemet (9-13 år).

Ungdomar från 14 år tränar i vuxengruppen.

Övrig Information
12_edited.jpg

För vuxna
(från 14 år och uppåt)

Graderingssystemet, bältesfärger och hur länge man måste träna för att gradera, och annat.

 

Information på Svenska Ju-Jutsu förbundets hemsida

ju-jutsu-045_edited.jpg

För svartbälten

Information för svartbälten, på Svenska Ju-Jutsu Förbundets hemsida, inklusive ansökningsblankett om dangradering i pdf-format.