top of page
Graderingsavgifter

Avgifter vid gradering på klubben betalas kontant/Swish på graderingsdagen

 • Vuxna (kyu grader):

  • Graderingsavgift - 270 kr

   • (ingår bälte + diplom)​

  • Ju-jutsupass - 150 kr 

 • Barn (Mon grader):

  • Graderingsavgift - gratis*.

   • (ingår diplom)​

   • bälte : 70 kr

  • Monpass - gratis* endast vid gradering till gult mon, annars 50 kr

  • (*) gäller enbart för klubbens egna medlemmar. 

I vår klubb kan du gradera upp till brunt bälte, 1 kyu.

 Gradering till svart bälte, 1 dan, sker på annat ställe och organseras av Riksgraderingskommitten. 

stilbok.jpg

De som vill kunna gradera på minsta möjliga tid, rekommenderas att införskaffa sig Stilboken för att snabbare och enklare lära sig teknikerna och namnen på teknikerna.

Stilboken finns i Budo-shopen.

Fråga din tränare!

Vill du gradera? - Fråga din tränare först!
 1. Har du tränat tillräckligt många terminer?

 2. Har du tillräcklig kunskap i nästa grads tekniker?

 3. Har du tillräcklig närvaro under terminen?

Vuxensystemet

kyu.jpg
 • För att gradera till gult behöver du minst ha tränat en termin.

 • För att gradera till orange bör du minst ha tränat ett år / två terminer. Dvs en termin sedan du graderade till gult.

 • För att gradera till grönt bör du minst ha tränat två år / fyra terminer.

osv. osv. 

Kraven på kunskap om teknikerna ökar för varje bältesgrad. Tiderna i tabellerna är minsta möjliga tid som krävs, och ibland behövs längre tid för att uppnå den kunskap som behövs. 

Barnsystemet

bottom of page