Barnträning

(9-13 år)

I Kista JJK kan man börja träna i barngruppen om man fyllt 9 år,
eller fyller 9 år under terminen

Gradering i barnsystemet (Monsystemet) kan ske först när man fyllt 9 år. Barnet kan börja träna om de är minst 8,5 år och fyller minst 9 år under terminens gång.

Barnsystemet har stora likheter med vuxensystemet, med några viktiga skillnader:

  • Det är inte uppbyggt för att vara ett optimalt självförsvar

  • Slag och sparkar förekommer inte

  • Vissa ledbrytningar och andra rörelser som kan påverka växande individer är borttagna.

  • Försvar mot vapen ingår inte.

(Ungdomar som är 14 år eller äldre tränar i vuxengruppen.)

27624944_176556009626640_525186560432042
  • För barn är träningen inriktad på koordination, kroppsuppfattning, rörelse och kroppskontroll. Upplägget på passen liknar det för ett vuxenpass, och har man tränat i barnsystemet innan man går upp i vuxensystemet är mycket bekant, och man kan vanligtvis gradera något snabbare till gult och orange än en vuxen nybörjare.


  • I träningen är det även viktigt med disciplin, respekt för sina kamrater, instruktören, och dojon. Vi har absolut nolltolerans mot mobbing och alla former av utanförskap. Tränar man Ju-Jutsu Kai, tränar man med och tar hand om alla i sin grupp!

Extra träningar och läger för barn

Varje år hålls ett antal träningsläger runt om i Sverige. På klubbnivå är det också relativt vanligt med "extrapass" då man bjuder in någon instruktör utifrån, eller utnyttjar den bredd som finns inom klubben för att träna extra mycket på något inom eller utom systemet.


Bilden visar Mon-lägret i Nybro, mars 2018. Lägret samlade 165 deltagare från många olika klubbar. Det hölls även en barntävling i fyra klasser.

Håll dig uppdaterad om vilka läger som finns via Svenska Ju-jutsuförbundet´s hemsida (SJJF´s hemsida).​

varmon-grupp-720x296 nybro.jpg
14_edited.jpg

Gradering

Gradering hålls i slutet av varje termin, men precis som i vuxensystemet så kan man inte gradera varje termin när man kommit en bit i sin träning. Dessutom är hög närvaro (så att man kan lära sig det man ska) ett krav för gradering till alla grader!

Mer information om träning på vår klubb, som går att ladda ner, hittar du även under "Info" / Dokument i menyn ovan!

Frågor om Barnträningen?