top of page
Träningsregler (Dojoetikett)

Förutom vår hygienregel, om att tvätta händerna innan träning, har vi vissa regler för att träningen hos oss skall vara trygg och säker....

Grungeboard Transparent
 • Du skall alltid hälsa (buga) när Du går in eller ut ur dojon (träningslokalen). Du skall även hälsa på Din träningspartner före och efter träningen.

 • Lämna aldrig dojon utan att meddela instruktören om orsaken.

 • Du skall vara uppmärksam på det instruktören visar och säger.

 • Du skall bara träna det instruktören visar och säger.

 • Du skall inte göra motstånd och hålla emot när din träningspartner skall öva in en teknik. Du skall hjälpa till så att Din träningspartner lär sig så bra som möjligt.

 • Du skall inte vara överlägsen mot Din träningspartner även om Du är tekniskt skickligare. Hjälp Din träningspartner i stället.

 • Du skall aldrig prova någon svår teknik på en som är mindre skicklig än Du själv.

 • Du skall aldrig försöka göra tekniker som är för avancerade för Ditt kunnande. Instruktören avgör när Du är mogen för en svår teknik.

 • Du skall respektera Din träningspartners signal om att ge upp (avklappning). Släpp omedelbart Ditt grepp så att ingen blir skadad.

 • Dina finger- och tånaglar skall vara rena och kortklippta. Du skall även ha en hel och ren gi (träningsdräkt) och vara ren själv. 

 • Undvik parfym eller andra starka dofter. Du skall inte heller ha smycken på dig när du tränar, alternativt ska du tejpa över dem så vare sig du eller din kamrat skadas.

 • Du skall aldrig lära ut eller demonstrera ju-jutsutekniker på annan plats än i dojon, och det skall ske under ordnade former med ansvarig instruktör närvarande.

 • Om du är borta två träningar i rad, ring/emaila din instruktör och berätta. 

 • Har du någon sjukdom såsom astma, diabetes eller dylikt, berätta det för din instruktör. Givetvis för han eller hon det inte vidare.

För att ladda ner/Skriva ut Dokument med Dojoetikett:

.... Det kan verka som att det är massor med regler, men de flesta är ganska självklara,

och handlar om säkerhet och trivsel.

Är du det minsta osäker på något, fråga din instruktör!

Testa dina kunskaper i en Quiz, en frågelek om Träningsregler och om Kista JJK.  

Quizzerna öppnar igen vid ett senare tillfälle!

bottom of page