Styrelse 

Vald på årsmötet i mars 2022

KistaSC logga.jpg
  • Ordförande: Ove Eriksson

  • Vice ordf: Gabriel Serban

  • Sekreterare: Sofia Pascalido

  • Kassör: Kerstin Harnesk, adjungerad

  • Ledamot: Umid Abdullaev

  • Ledamot: Kimmo Törnqvist

  • Suppleant: Håkan Hesselgren

  • Suppleant: Marita Venderlöf

Styrelsearbetet har nu förts över till Kista SC, men det dagliga arbetet på Kista Ju-Jutsuklubb utförs fortfarande av vår egen huvudtränare Håkan Hesselgren, som man kan kontakta genom klubbens email, och telefonnr.