top of page
Styrelse 
  • Ordförande: Ove Eriksson

Läs mer om Kista Sports Club, kansli,

styrelse och kontaktuppgifter: 

https://www.kistasc.com/sida/?ID=356593

Styrelsearbetet har nu förts över till Kista SC, men det dagliga arbetet på Kista Ju-Jutsuklubb utförs fortfarande av vår egen huvudtränare Håkan Hesselgren, som man kan kontakta genom klubbens email, och telefonnr. 

KistaSC logga.jpg
bottom of page